ĐẶT PHÒNG

21Th10

PRIVACY POLICY

Chính sách bảo mật này quy định cách Luxeden Hotel sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Luxeden Hotel khi bạn sử dụng trang web này.

Luxeden Hotel cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Những gì chúng tôi thu thập:
Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:
• Chi tiết thẻ tín dụng
• Tên và chức danh
• Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email
• Thông tin khác có liên quan đến các cuộc khảo sát khách hàng và / hoặc ưu đãi
Những gì chúng tôi làm với thông tin chúng tôi thu thập được:
Những gì chúng tôi làm với thông tin chúng tôi thu thập được: Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt vì những lý do sau:
• Lưu trữ hồ sơ nội bộ.
• Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.
• Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.
Bảo vệ:
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn:
Chúng tôi sẽ không phân phối thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi được sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin khuyến mại về các bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.
Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales@luxedenhotel.vn càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.

Khách sạn Luxeden

Trả lời