ĐẶT PHÒNG

29Th6

Visa tới Việt Nam

Lưu ý: Từ ngày 28 tháng 3 năm 2007, Thư chấp thuận để được cấp visa khi đến chỉ được thực hiện cho những khách hàng đặt tour với chúng tôi nhưng không có đủ thời gian để làm visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại nước họ. Xin lỗi cho những người khác. Việt Nam hiện đã trở nên tự do hóa hơn trong việc phát hành […]

Xem thêm